Dr. A. Van Voorthuijsenschool – Velp

Dr. A. Van Voorthuijsenschool – Velp 2019-02-05T12:42:16+00:00

Project Description

De gemeente Rheden had behoefte aan een duidelijke strategie voor de voormalige school. Zowel het afstoten als het in portefeuille houden van het object behoorden tot de mogelijkheden. Rondmakers heeft de financiële consequenties van de verschillende scenario’s inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is en de kostprijsdekkende huur berekend is de waarde uitgaande van transformatie inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan hebben we een advies gegeven over de strategie.