Gemeentelijk vastgoed en de stille reserve

Weet u of uw vastgoedportefeuille een stille reserve heeft?

Recentelijk heeft vakblad ESB een artikel gepubliceerd over een onderzoek
naar het verschil tussen de marktwaarde en de balanswaarde van
gemeentelijk vastgoed; de zogenaamde ‘stille reserve’. Hieruit kwam
naar voren dat de marktwaarde van het totale gemeentelijk vastgoed maar liefst € 16 miljard hoger uitkomt dan de balanswaarde (ESB, 2020). Kortom een aanzienlijke stille reserve!

Wilt u weten hoe hoog uw stille reserve is en hoe u deze kunt inzetten?
In dit artikel geven wij u hier meer informatie over.


De boekwaarde van het landelijk gemeentelijk vastgoed is becijferd op € 25 miljard, met een geschatte marktwaarde van € 41 miljard. Het verschil van € 16 miljard is de potentiële stille reserve. Dit is een voorzichtige schatting, maar het moge duidelijk zijn dat de stille reserve een aanzienlijk financieel potentieel heeft, dat door veel gemeenten nagenoeg onbenut wordt. Zeker als je bedenkt dat
circa € 5 miljard van deze stille reserves tot het vastgoed zonder beleidsdoelstellingen behoort (ESB, 2020). Dit biedt kansen, onder andere door de inzet van het stille vermogen in het weerstandsvermogen.


Wij kunnen de omvang van uw stille reserve inzichtelijk maken en kunnen je handvatten geven om deze te benutten. Dit doen wij door zowel de balanswaarde als de marktwaarde van je vastgoedportefeuille inzichtelijk te maken. Zo maken wij de omvang van de stille reserve inzichtelijk en bekijken wij vervolgens samen met u hoe deze ingezet kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door vastgoed te verkopen, maar ook door boekhoudkundige aanpassingen door te voeren waardoor je liquide middelen vrijspeelt. Deze middelen kun je vervolgens inzetten voor belangrijke beleidsopgaven waaronder de verduurzamingsopgave van je vastgoedportefeuille.

Rondmakers en Juffer Vastgoed hebben met hun ruime ervaring in het maatschappelijk vastgoed de handen ineen geslagen. Doel is om je stille reserve te benutten. Rondmakers is als ervaren vastgoedadviseur van gemeenten expert op het gebied van het bedrijfsmatig inzetten van je vastgoed zodat dit een waardevolle asset wordt. Juffer Vastgoed is een gerenommeerde taxateur van maatschappelijk vastgoed.
Nieuwsgierig naar wat wij voor jouw gemeente kunnen betekenen?

De stille reserves kunnen een degelijke impact maken op het weerstandsvermogen van gemeenten Tjeerd de Haan , Managing Partner
Rondmakers