Aanbesteding Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gegund aan LSA, ExploitatiePartners en Rondmakers


Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft de aanbesteding voor een ‘Strategisch adviseur Onroerend Goed en Huisvesting’ gegund aan LSA, ExploitatiePartners en Rondmakers. Het doel? De Veiligheidsregio professioneel ondersteunen en adviseren op het gebied van huisvesting en onroerend goed, zodat de doelstellingen binnen de planning en met de beoogde kwaliteit worden behaald. Het tekenmoment van 26 februari 2024 markeert het startpunt van een langdurige samenwerking.

Integrale benadering

De VRR is verantwoordelijk voor de veiligheid op het gebied van ambulancezorg, brandweerzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding & risicobeheersing (en is altijd alert op maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties die vertaald moeten worden naar zorg en veiligheid. Om deze uitdaging integraal aan te pakken, slaat de VRR de handen ineen met drie bedrijven uit de Draaijer Group: LSA, ExploitatiePartners en Rondmakers. Zij gaan de komende jaren aan de slag met strategisch advies en begeleiding in vastgoed en huisvesting.

Duurzame huisvesting

De duurzaamheidsambitie van de VRR is om in 2040 een klimaatneutrale en circulaire organisatie te zijn. Om dit doel te bereiken gaan LSA, ExploitatiePartners en Rondmakers onder andere aan de slag met het proactief benaderen van duurzaamheid als thema. Dit sluit aan bij de ambitie van de bedrijven om met circulariteit en duurzaamheid bij te dragen in de ontwikkeling van nieuwe ‘Paris Proof’ huisvesting.

Draaijer Group

LSA, ExploitatiePartners en Rondmakers zijn onderdeel van de Draaijer Group, een groep van samenwerkende organisaties. Het gemeenschappelijke doel van de partners is het creëren, realiseren en exploiteren van energieke en toekomstbestendige leefomgevingen. Samen met opdrachtgevers en met elkaar werken de bedrijven van de Draaijer Group aan omgevingen waar mensen zich goed voelen en optimaal presteren.

Foto: vlnr Jan Bosch, Emma Rijpstra, Peter Bouma, Arjen Littooij, Dennis Stout, Henri Drenthen, Frank Rocks

Neem contact op

Contactformulier
mei 2024

Verkoop voormalig Stadsarchief en Streekarchivariaat Doesburg

Sinds het Stadsarchief en Streekarchivariaat van de gemeente Doesburg naar het nieuwe Stadskantoor is verhuisd, is…

april 2024

Young professionals event

De ‘young professional club’ van Draaijer Group ging deze week langs bij…

april 2024

Koopcontract historisch landgoed Huis te Echten getekend

Op woensdag 27 maart 2024 is een belangrijke mijlpaal bereikt voor het historische landgoed “Huis te Echten”. Het koopcontract is…