Vastgoedbeleid

Voor een goede borging van vastgoedsturing is een centrale nota eigenlijk een eerste vereiste. Echter, voor zo’n nota is geen vast format, terwijl de context voor het opstellen van dergelijke spelregels behoorlijk complex is.

Vastgoed raakt immers aan diverse aspecten en is daarmee breed belegd binnen organisaties. Zijn werkprocessen helder, zijn informatiestromen logisch, zijn systemen aan elkaar gekoppeld? Rondmakers stelt de nota op, bepaalt de kaders, borgt de besluitvorming en draagt desgewenst zorg voor de operationele inrichting van de processen.

Onze expertise betreft:
• Strategisch beleid, zoals Nota Vastgoed of Strategisch Vastgoedplan
• Operationeel beleid, bijvoorbeeld Verkoopbeleid of Huurprijsbeleid

Kostendekkende verhuur
Vanuit Wet Markt en Overheid (Wet MenO) zijn overheden verplicht om minimaal de integrale kosten van een economische activiteit door te berekenen. Dit geldt ook voor de verhuur van vastgoed en wordt een kostprijsdekkende huur genoemd. Het invoeren hiervan is veelal een uitdagend bestuurlijk en operationeel traject met nauwe samenwerking tussen beleidsafdelingen, financiën en vastgoed.

Beleidsondersteunende activiteiten
Rondmakers helpt jou met de het bijeenbrengen van de juiste gegevens, de best passende rekenmethodiek en de implementatie van de kostprijsdekkende huur. Ook kunnen wij ondersteunen bij de bestuurlijke keuzes rond beleidsondersteunende activiteiten die van algemeen belang zijn en dus uitgezonderd worden van de Wet MenO. Dit leggen wij desgewenst vast in strategisch beleid, voor zover dat niet voorhanden is.

De plussen

  • Schrijven van een centrale nota
  • Verbetering werkprocessen
  • Operationele inrichting
Terug

Wil je meer weten?