Portefeuillestrategie

Vastgoedsturing begint bij inzicht in de vastgoedportefeuille. Wat is het aanbod nu, wat is de huidige én toekomstige behoefte en hoe verhouden beide zich tot elkaar?

Wat is er nodig om maatschappelijke doelen te verwezenlijken, wie zijn je huurders en betalen ze kostendekkend, wat kost wettelijke verduurzaming? Rondmakers geeft antwoord op dit soort vragen en ontwikkelt een strategie om de kloof te dichten. Rondmakers helpt je de juiste keuzes te maken wat betreft het aanhouden, afstoten of verhuren. Ook presenteren we minder voor de hand liggende oplossingen. Zo kun je in het volste vertrouwen anticiperen op de toekomst en heb je bij vastgoedvraagstukken een heldere leidraad voor je organisatie.

Het besluitvormingstraject van panden samenvoegen, afstoten of vernieuwen, is nauw verweven met de processen en financiën van een organisatie. We verzamelen de data van alle panden, definiëren KPI’s en presenteren die in overzichtelijke, interactieve dashboards. Zo is er een objectieve meetlat voor beoordeling van elk afzonderlijk gebouw. De strategie wordt bepaald voor een middellange termijn met een doorkijk naar langere termijn, die we desgewenst met jou periodiek herijken en bijsturen.

De plussen

  • Strategie voor middellange termijn
  • Tijdige bijsturing lange termijn
  • Heldere, interne leidraad
Terug

Wil je meer weten?