Vastgoed op orde

Sturing op vastgoed en grondzaken is een veelkoppig monster waar diverse andere afdelingen bij zijn betrokken. Zodoende kan er makkelijk informatie ontbreken.

Voor een volledige analyse gaat Rondmakers door organisatie en keten actief op zoek naar black boxes. Met een schema brengen we alle informatie, van alle niveaus, goed in kaart. We verrichten deskresearch, interviewen kandidaten met verschillende perspectieven, toetsen bevindingen, benchmarken en gaan ook letterlijk op pad. Als bijvoorbeeld niet duidelijk is welke huurder er onder welke voorwaarden in een pand zit, bellen we aan en formaliseren afspraken.

Datavolwassenheid
Met dit inzicht en overzicht – dat we vaak in de vorm van dashboards presenteren – creëren we een fundament van waaruit je een nieuwe strategie kunt opbouwen. Dashboards zijn voor Rondmakers een middel voor advies. Wij kunnen de dashboards periodiek aanvullen met nieuwe data, maar organisaties kunnen nieuwe informatie ook zelf invoeren en (bij)sturen aan de hand van inzichten. Toegenomen datavolwassenheid van organisaties is een prettige bijvangst van dit traject.

De plussen

  • Organisatie-brede analyse
  • Analyse verschillende niveaus
  • Concreet fundament voor een nieuwe strategie
Terug

Wil je meer weten?