Waardebepaling

Rondmakers heeft veel kennis als het gaat om waardebepaling van vastgoed. Dat geldt voor meer regulier vastgoed, maar we hebben ook veel ervaring met waarde-inschattingen van uitzonderlijk vastgoed, dat zelden op de markt komt.

Wij kunnen de waarde van vastgoed bepalen met behulp van marktgegevens en kengetallen. Dit geeft inzicht in de huidige waarde, maar kan ook de waarde van herontwikkelingsscenario’s bepalen. Ook kunnen wij het traject van een onafhankelijke taxatie begeleiden.

Daarbij spelen zoveel factoren een rol dat eventueel aangehaakte taxateurs, wanneer het proces of een account dat vereisen, tot extreme verschillen kunnen komen.

Een accurate inschatting is noodzakelijk om de businesscase rond te maken en, wanneer dat de doelstelling is, een waardesprong te realiseren. Moet het bestemmingsplan eerst worden gewijzigd, dan onderzoeken we de diverse risico’s die een lang doorlooptijd met zich meebrengen.

De plussen

  • Accurate waarde-inschatting van niet-standaard vastgoed
  • Grote waardesprongen mogelijk
  • Risico’s in kaart gebracht
Terug

Wil je meer weten?