Rondmakers is een vastgoedexpert

Wij richten ons exclusief op maatschappelijke organisaties en hen op weg helpt naar een bedrijfsmatige inzet van hun vastgoed. Dat doen we heel concreet met vastgoedsturing en transactiemanagement.

Inzicht op basis van
data én doelen

Maatschappelijke organisaties en gemeenten staan voor de uitdaging hun vastgoedmanagement te professionaliseren. Soms uit noodzaak, er moet worden bezuinigd, verkocht, verduurzaamd, uitgebreid of gekocht. Soms uit het vermoeden of in de wetenschap dat het vastgoed beter kan presteren. Daarnaast neemt de hoeveelheid vastgoed data enorm toe.
Data en -monitoring helpen de juiste informatie inzichtelijk te maken en daarmee de vastgoed-prestaties te verbeteren. Als pragmatische adviseurs kijken we naar jouw doelen op de korte én langere termijn.

Samenwerking als sleutel
voor effectiviteit

Waardesturing in vastgoed vraagt om samenwerking en uitwisseling. Maar ook om transparantie en eerlijk advies. Allemaal zaken die niet automatisch ontstaan in de huidige markt, waar velen zich blind staren op datakwaliteit, het portefeuilleplan, implementatie van software of het simpelweg verkopen van vastgoed. Natuurlijk zijn dit de onontbeerlijke stenen waarmee je bouwt, maar wij denken dat ze alleen gaan werken als je zorgt voor verbinding met de organisatie en haar doelen. Wij kennen de wereld van maatschappelijk vastgoed als geen ander en hebben daarnaast een schat aan ervaring met bestuurlijke trajecten. Daarom weten we hoezeer samenwerking met de verschillende stakeholders en kennis van hun belangen de sleutels zijn tot effectieve vastgoedstrategieën en het tijdig kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden.

Maak van vastgoed een
waardevolle asset

Meer profijt van maatschappelijk vastgoed. Het kán!
Enerzijds door ervoor te zorgen dat vastgoed actief bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen en anderzijds door er bedrijfsmatig naar te kijken.

Daarbij kan de focus liggen op een enkel object (property management), op een bedrijfsonderdeel of activiteitengroep (asset management) of op de gehele vastgoedportefeuille (portfoliomanagement). In alle gevallen kunnen wij helpen bij het sturen op waardecreatie: met vastgoedsturing en transactiemanagement.

Het team

Rondmakers is een energiek en jong bedrijf met veel ervaring en hoge ambities. Wij zijn een vastgoedexpert die gelooft in energieke samenwerkingen om zo het hoogst denkbare (maatschappelijk) rendement te behalen.

Hierom bouwen wij aan een team met energieke en toegankelijke adviseurs die met een pragmatische kijk en volledige commitment op een opdracht tot het best mogelijke resultaat komen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit resultaat alleen samen met jou behaald kan worden.

Sander Kusters

Sander Kusters

Vastgoed adviseur

Sander is gespecialiseerd in het bedrijfsmatig inzetten van vastgoed bij maatschappelijke organisaties. Door vastgoedinformatie goed te analyseren en bij te dragen aan concrete plannen om het vastgoed beter te laten presteren.

Hij is een pragmatische adviseur die van nature direct kijkt naar de financiële haalbaarheid van plannen en beleid. Door zijn brede ervaring overziet hij snel situaties en kan hij optreden op verschillende niveaus.

Sander studeerde Bouwtechnische Bedrijfskunde (2008) en volgde later de opleiding Master of Real Estate in Amsterdam (2013). Als adviseur en procesmanager heeft hij met name gewerkt voor gemeenten, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

Tjeerd de Haan

Tjeerd de Haan

Vastgoed adviseur

Tjeerd heeft zich gespecialiseerd in transactiemanagement bij (semi-)overheidsinstellingen. Hij treedt op als marktspecialist bij de aankoop van gronden en opstallen, maar ook bij de projectmatige gronduitgiften / verkoop van gemeentelijk vastgoed.

Zijn gemeentelijke ervaring als plan/vastgoedeconoom komt hierbij uitstekend van pas. Zijn passie en ervaring ligt dan ook bij publiek private samenwerkingen.

Hij combineert een pragmatische aanpak met gevoel voor de politieke en bestuurlijke mechanismen. Hij is in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te denken en weet ingewikkelde verkoop- en gronduitgifte opgaven handig en hands-on te vertalen naar het gewenste resultaat. Zijn handelswijze is marktconform en transparant.

Tjeerd studeerde Vastgoed & Makelaardij (2008) en volgde later de opleiding Master of Real Estate in Amsterdam (2015). Tjeerd heeft zeven jaar voor de gemeente Leiden gewerkt en was daar uiteindelijk verantwoordelijke voor alle aan- en verkopen van vastgoed.

Matthijs Rozema

Matthijs Rozema

Vastgoed adviseur

Matthijs is gespecialiseerd in het analyseren en modelmatig weergeven van vastgoedinformatie.

Vanuit zijn passie voor data en cijfers is hij in staat op een gestructureerde wijze te komen tot zinvolle financiële inzichten en uitkomsten. Door zijn ervaring en open houding schakelt hij van nature gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Matthijs studeerde Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool (2008) en volgde later de Master Real Estate Studies in Groningen (2013).

Als vastgoedadviseur heeft hij gewerkt voor zowel maatschappelijke als commerciële organisaties en kent daarmee beide kanten van de vastgoedmarkt.

Karen Berrelkamp

Karen Berrelkamp

Junior adviseur

Karen is gespecialiseerd in asset- en transactiemanagement van maatschappelijke objecten en gronden.

Zij beschikt over ruime kennis van gemeentelijke processen en methodes. Met haar pragmatische instelling managet ze haar opdrachten met een overzichtelijke aanpak.

Als junior adviseur bij Rondmakers verbreedt zij haar kennis naar de commerciële kant en kent ze zo beide zijden van de vastgoedmarkt.

Door haar ervaring met projectmatig werken kan ze snel schakelen tussen verschillende disciplines.

Karen studeerde Vastgoed & Makelaardij (2017) en heeft als onderdeel van deze studie een minor International Business gevolgd aan de Udayana University in Indonesië. Na haar studie heeft ze twee jaar gewerkt bij de directie Stadsontwikkeling van de gemeente Groningen.

Als junior adviseur bij Rondmakers kan ze breed ingezet worden op vastgoedopgaves.

Marco Sotthewes

Marco Sotthewes

Vastgoed adviseur

Marco is vertrouwd met strategische vraagstukken. Wat draagt vastgoed bij voor mensen? Met zijn ervaring en gevoel voor politiek, bestuurlijke verhoudingen, kan hij verbanden leggen en structuur brengen in complexe materie. Hij begeleidt opdrachtgevers bij het scherpstellen van ambities en legt de onderliggende dilemma’s bloot. Hij coacht organisaties in het onderbouwen van beleidsbeslissingen.

Hij is een energieke adviseur die veel inspiratie en innovatie brengt van binnen en buiten de sector. Daarmee kan hij op alle niveaus mensen enthousiasmeren en mee nemen. Vanuit zijn bedrijfsmatige achtergrond is hij altijd scherp op financiële haalbaarheid in relatie tot duurzame ambities.

Marco studeerde planologie en bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit (1999) en volgde later leiderschapstrajecten aan Nyenrode (2011) en een MBA bij Businesschool Nederland (2013).

Als strategisch adviseur heeft hij gewerkt aan businesscases voor omvangrijke maatschappelijke bouwprojecten en strategische plannen voor gemeenten, zorginstellingen en commerciële organisaties. Hij kent daarmee alle facetten van de vastgoedmarkt.

Herman Brussen

Herman Brussen

Junior adviseur vastgoedsturing

Herman is gespecialiseerd in het structureren, analyseren en vertalen van vastgoeddata naar sturingsinformatie. Daarnaast koppelt hij de beoogde organisatiedoelstellingen aan de vastgoedportefeuille en weet dit om te zetten tot directe actie. Hij doet dit met een integrale blik op het vastgoed, bedrijfsvoering en financiën.

Herman studeert momenteel Management wetenschappen aan de Open Universiteit en heeft in 2016 de opleiding Small Business & Retail Management (BBA) afgerond.

Als junior adviseur vastgoedsturing is Herman breed inzetbaar op diverse vastgoedvraagstukken.

Wij zijn
onderdeel van de
Draaijer group

Rondmakers is onderdeel van de Draaijer Group, een groep van samenwerkende organisaties. Het gemeenschappelijke doel van de partners is het creëren, realiseren en exploiteren van energieke en toekomstbestendige leefomgevingen. Samen met opdrachtgevers werken de partners van de Draaijer Group aan omgevingen waar mensen zich goed voelen en optimaal presteren.

Meer weten over de groep?