Rondmakers is een vastgoedexpert

Wij richten ons exclusief op maatschappelijke organisaties om ze op weg te helpen naar een bedrijfsmatige inzet van hun vastgoed. Dat doen we heel concreet met vastgoedsturing, transactiemanagement en dashboarding.

Inzicht op basis van
data én doelen

Maatschappelijke organisaties en gemeenten staan voor de uitdaging hun vastgoedmanagement te professionaliseren. Soms uit noodzaak, er moet worden bezuinigd, verkocht, verduurzaamd, uitgebreid of gekocht. Soms uit het vermoeden of in de wetenschap dat het vastgoed beter kan presteren. Daarnaast neemt de hoeveelheid vastgoeddata enorm toe.

Wij helpen de juiste informatie inzichtelijk te maken om daarmee de vastgoedprestaties te verbeteren. Als pragmatische adviseurs kijken wij naar jouw doelen op de korte en langere termijn.

Samenwerking als sleutel
voor effectiviteit

Waardesturing in vastgoed vraagt om samenwerking en uitwisseling. Maar ook om transparantie en eerlijk advies. Allemaal zaken die niet automatisch ontstaan in de huidige markt, waar velen zich blind staren op datakwaliteit, het portefeuilleplan, implementatie van software of het simpelweg verkopen van vastgoed. Natuurlijk zijn dit de onontbeerlijke stenen waarmee je bouwt, maar wij denken dat ze alleen gaan werken als je zorgt voor verbinding met de organisatie en haar doelen. Wij kennen de wereld van maatschappelijk vastgoed als geen ander en hebben daarnaast een schat aan ervaring met bestuurlijke trajecten. Daarom weten we hoezeer samenwerking met de verschillende stakeholders en kennis van hun belangen de sleutels zijn tot effectieve vastgoedstrategieën en het tijdig kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden.

Maak van vastgoed een
waardevolle asset

Meer profijt van maatschappelijk vastgoed. Het kán!
Enerzijds door ervoor te zorgen dat het vastgoed actief bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen en anderzijds door er bedrijfsmatig naar te kijken.

Daarbij kan de focus liggen op een enkel object, een deelportefeuille of op de gehele vastgoedportefeuille. In alle gevallen kunnen wij helpen bij het sturen op waardecreatie: met vastgoedsturing, transactiemanagement en dashboarding.

Het team

Rondmakers is een energiek en jong bedrijf met veel ervaring en hoge ambities. Wij zijn een vastgoedexpert die gelooft in energieke samenwerkingen om zo het hoogst denkbare (maatschappelijk) rendement te behalen.

Hierom bouwen wij aan een team met energieke en toegankelijke adviseurs die met een pragmatische kijk en volledige commitment op een opdracht tot het best mogelijke resultaat komen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit resultaat alleen samen met jou behaald kan worden.

Matthijs Rozema

Matthijs Rozema

Vastgoedadviseur

Matthijs is gespecialiseerd in het analyseren en modelmatig weergeven van vastgoedinformatie.

Vanuit zijn passie voor data en cijfers is Mathijs in staat op een gestructureerde wijze te komen tot relevante financiële inzichten en uitkomsten. Door zijn ervaring en open houding schakelt hij van nature gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Matthijs studeerde Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool (2008) en volgde later de Master Real Estate Studies in Groningen (2013).

Als vastgoedadviseur heeft Matthijs gewerkt voor zowel maatschappelijke als commerciële organisaties en kent daarmee beide kanten van de vastgoedmarkt.

Tjeerd de Haan

Tjeerd de Haan

Directeur

Tjeerd heeft zich gespecialiseerd in transactiemanagement bij (semi-)overheidsinstellingen. Hij treedt op als marktspecialist bij de aankoop van gronden en opstallen, maar ook bij de projectmatige gronduitgiften / verkoop van gemeentelijk vastgoed.

Tjeerds gemeentelijke ervaring als plan/vastgoedeconoom komt hierbij uitstekend van pas. Zijn passie en ervaring ligt dan ook bij publiek private samenwerkingen.

Hij combineert een pragmatische aanpak met gevoel voor de politieke en bestuurlijke mechanismen. Hij is in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te denken en weet ingewikkelde verkoop- en gronduitgifte opgaven handig en hands-on te vertalen naar het gewenste resultaat. Zijn handelswijze is marktconform en transparant.

Tjeerd studeerde Vastgoed & Makelaardij (2008) en volgde later de opleiding Master of Real Estate in Amsterdam (2015). Tjeerd heeft zeven jaar voor de gemeente Leiden gewerkt en was daar uiteindelijk verantwoordelijke voor alle aan- en verkopen van vastgoed.

Sander Kusters

Sander Kusters

Directeur

Sander is gespecialiseerd in het bedrijfsmatig inzetten van vastgoed bij maatschappelijke organisaties. Door vastgoedinformatie goed te analyseren en bij te dragen aan concrete plannen om het vastgoed beter te laten presteren.

Sander is een pragmatische adviseur die van nature direct kijkt naar de financiële haalbaarheid van plannen en beleid. Door zijn brede ervaring overziet hij snel situaties en kan hij op verschillende niveaus optreden.

Sander studeerde Bouwtechnische Bedrijfskunde (2008) en volgde later de opleiding Master of Real Estate in Amsterdam (2013). Als adviseur en procesmanager heeft hij met name gewerkt voor gemeenten, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

Jelmer de Visser

Jelmer de Visser

Vastgoedadviseur

Jelmer houdt zich graag bezig met transactiemanagement binnen het maatschappelijk vastgoed.

Binnen zijn aankoop- en verkoopprojecten kiest Jelmer voor een gestructureerde aanpak. Door zijn analytische vaardigheden en inlevingsvermogen is hij goed in staat de vraag van de opdrachtgever te ontleden. Hij is politiek-sensitief waardoor hij ook de bestuurlijke context goed aanvoelt. Om te komen tot de gewenste resultaten maakt hij gebruik van zijn marktkennis en creativiteit.

Jelmer volgde de Bachelor Social Geography and Planning (2019) en behaalde zijn Master Real Estate Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen (2021).

Joost Bontjer

Joost Bontjer

Vastgoedadviseur

Na zijn studie werkte Joost enkele jaren als Asset Manager bij een internationaal opererende vastgoedbelegger. Vervolgens maakte hij stap naar de bedrijfsmakelaardij. In 2024 sloot hij zich aan bij het team van Rondmakers als adviseur.

Joost is goed in het maken van deals waar alle partijen gelukkig van worden. Hij vindt het belangrijk om partijen bij elkaar te brengen en krijgt daar veel energie van.

Claudia Hoebert

Claudia Hoebert

Vastgoedadviseur

Claudia Hoebert werkt als adviseur bij Rondmakers. Samen met de collega’s van Rondmakers gaat ze op zoek naar een balans tussen het financieel rendement en het maatschappelijk rendement van vastgoed.

Bas van der Klei

Bas van der Klei

Vastgoedadviseur

In 2023 deed Bas een afstudeeronderzoek over de wijze waarop Rondmakers datagedreven strategisch vastgoedmanagement voor onderwijshuisvesting kan verbeteren. Na dit onderzoek voor zijn studie Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool Groningen brengt hij zijn ervaringen zelf in de praktijk als adviseur bij Rondmakers.

Wij zijn
onderdeel van de
Draaijer group

Rondmakers is onderdeel van de Draaijer Group, een groep van samenwerkende organisaties. Het gemeenschappelijke doel van de partners is het creëren, realiseren en exploiteren van energieke en toekomstbestendige leefomgevingen. Samen met opdrachtgevers en met elkaar werken de bedrijven van de Draaijer Group aan omgevingen waar mensen zich goed voelen en optimaal presteren. De Draaijer Group is een zelfstandig onderdeel binnen ADG dienstengroep, net als alle andere ADG bedrijven. We profiteren op deze manier van de omvang, ervaringen en innovatiekracht van ADG als geheel, maar hebben onze eigen identiteit en flexibiliteit.