Verkoop

Rondmakers verzorgt het gehele verkooptraject van vastgoed en gronden van gemeenten, zorginstellingen en scholengemeenschappen. In overleg met jou stemmen we het verkooptraject af op de specifieke casus en context, maar altijd met het doel om een zo optimaal maatschappelijk én financieel rendement te behalen.

Inventarisatie verkoop
We verzamelen en controleren alle vereiste documenten en rapporten die bij een bepaald object en de verkoop daarvan horen. We laten bijvoorbeeld ook een asbestrapport opstellen, indien nodig, en checken het juridische proces. Deze stukken zetten we in onze data-room, die vanzelfsprekend aan alle veiligheidseisen voldoet. Tot het moment van verkoop is dit elektronische dossier alleen voor jou en je organisatie toegankelijk. Daarnaast stellen we de verkoopleidraad en brochure op.
 
Dataroom
In het verkoopproces krijgen partijen tegelijk toegang tot de data-room. Via een Q&A-module kunnen alle kandidaten tot een bepaalde datum en tijd vragen stellen. De vragen zijn voor iedereen zichtbaar. De antwoorden, die we op een vooraf aangekondigde datum en tijd publiceren, zijn dat eveneens.  Zo wordt er een gelijk speelveld gecreëerd en is gedurende het hele proces de transparantie gewaarborgd.

Verkoopstrategie
Rondmakers inventariseert al jouw wensen rondom de verkoop. Waarom jouw organisatie het object van de hand wil doen en in welke staat? Als het van bestemming verandert of u dan een specifiek type koper in gedachten heeft? Waarom wil jouw organisatie het object van de hand doen en hoe wil zij dit van de hand doen: met de huidige bestemming of met nieuwe bestemmingsmogelijkheden? En wat weegt dan zwaarder: het vinden van een passende maatschappelijke invulling of is financieel rendement leidend? Bij herbestemming naar kantoor of wonen, kan Rondmakers met zijn haar kennis van herontwikkeling een aanzienlijke waardevermeerdering voor jou realiseren.

Verkoopleidraad
De verkoopleidraad, een gedetailleerde uitwerking van de verkoopstrategie, vormt de blauwdruk voor het verkoopproces. In de verkoopstrategie wordt ingegaan op het type verkoopprocedure (onderhands of openbaar) en het type biedingsproces (prijs of prijs en kwaliteit). Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met wet- en regelgeving zoals het Didam-arrest.

De plussen

  • Complete ontzorging gedurende het gehele traject
  • Concrete zorgvuldige, transparante en resultaatgerichte processen
  • Maatschappelijk én financieel rendement
Terug

Wil je meer weten?