Haalbaarheidsonderzoek en businesscase

Rondmakers onderzoekt en toetst in hoeverre jouw vastgoedplannen haalbaar zijn. Afhankelijk van het project werken we een haalbaarheidsonderzoek uit, een businesscase, een residuele waardebepaling of laten we een onafhankelijke taxatie uitvoeren.

Wat zijn consequenties van verkoop, aankoop, verhuur, verbouwing, etc. Welke problemen rijzen er, zijn er juridische belemmeringen, stroken de plannen met beleid, waar zit eventueel weerstand en waarom? Aan de hand van het onderzoek adviseren we je welke vervolgstappen je het beste kunt nemen. Moet je verbouwen, nieuw bouwen, kopen of huren? Wat is financieel voordeliger op de korte en lange termijn? Wat past het beste bij de strategie van jouw kernactiviteiten? Met een business-case werken wij deze vragen uit in concrete scenario’s, zodat je een weloverwogen besluit kan nemen over je vastgoed. 

De plussen

  • Doorwrochte analyses
Terug

Wil je meer weten?