Vastgoedorganisatie inrichten

Rondmakers helpt je bij de inrichting van je vastgoedorganisatie. In veel gevallen is er niet één centrale vastgoedafdeling, maar zijn taken verdeeld over diverse afdelingen. Door rollen, taken en verantwoordelijkheden scherp te stellen en te ondervangen in heldere processen valt vaak veel winst te boeken.

Wij brengen de organisatieprocessen rond vastgoed in beeld en leggen de knelpunten vast in een bevindingendocument. Zo wordt duidelijk waar verbeterpunten liggen, hoe die geoptimaliseerd kunnen worden en of de huidige teamsamenstelling andere functieprofielen behoeft. Het bevindingendocument creëert bij college, directie of bestuur draagvlak voor verandering van de vastgoedorganisatie.

De plussen

  • Bevindingendocument voor draagvlak
  • Kennis van vastgoedorganisaties
  • Inzicht in taken en verantwoordelijkheden
Terug

Wil je meer weten?