Vastgoedsturing

Rondmakers is specialist in vastgoedsturing voor maatschappelijke organisaties. We adviseren en begeleiden gemeenten, zorginstellingen en scholengemeenschappen bij het proactief sturen op de vastgoedportefeuille.

We inventariseren de belangrijkste (vastgoed)informatie en zorgen voor inzicht en overzicht. Op basis daarvan kun je weloverwogen strategische beslissingen op pand- en portefeuilleniveau nemen. De strategieën die we daarvoor uitstippelen sluiten naadloos aan op je maatschappelijke doelstellingen en voldoen volledig aan de wettelijk gestelde kaders.

Daarom Rondmakers

  • Kennispartij voor (semi)overheid
  • Met dashboards sturen op KPI’s
  • Doelmatigere inzet van vastgoed
  • Gespecialiseerd in dienstverlening voor maatschappelijke organisaties
  • Concreet en resultaatgericht proces
  • Proactieve sturing op vastgoedportefeuilles
  • Interactieve dashboarding

Geïnteresseerd in vastgoedsturing?