Aankoop

Rondmakers verzorgt het gehele aankooptraject van vastgoed en gronden van gemeenten, zorginstellingen en scholengemeenschappen.

Rondmakers inventariseert wensen en harde eisen. Wij luisteren kritisch en onderzoeken eventuele tegenstrijdigheden voor een nog scherper beeld van de situatie. Alle opties presenteren we als uitgewerkte scenario’s met daarbij de voors en tegens. We toetsen of de objecten aan de portefeuillestrategie. Met het vastgestelde zoekprofiel zoeken wij actief naar geschikte panden en percelen. Met haalbaarheidsonderzoeken brengt Rondmakers eventuele afbreukrisico’s in kaart.

De plussen

  • Actieve zoektocht naar geschikte percelen in heel Nederland
  • Het voeren van onderhandelingen met partijen
  • Toetsing aan beleidskaders en check juridische belemmeringen
Terug

Wil je meer weten?