Inzicht en overzicht portefeuille

Vastgoedgegevens zijn vaak bij meerdere afdelingen en in diverse systemen binnen organisaties belegd. Denk hierbij aan contracten, onderhoud, huisvestingslasten, gebruik en financiële waarden. Pas als deze gegevens bij elkaar worden gebracht ontstaat managementinformatie waarmee strategische besluitvorming mogelijk wordt.

Rondmakers helpt jou door deze managementinformatie samen te brengen in heldere Excel-overzichten of een interactief Power BI dashboard op basis waarvan je haarscherp op jouw ambities kunt sturen.

Compleet en valide
Dankzij deze beeldende infographics is ingewikkelde materie in een oogopslag voor iedereen begrijpelijk; waar presteert mijn portefeuille, waar gaat het mis? Ook toetsen wij of deze gegevens compleet en valide zijn, en of de verschillende gegevensbronnen zijn gekoppeld. Bij eventuele hiaten kunnen wij ondersteunen dit op orde te brengen.

Datavolwassenheid
Dashboards zijn voor Rondmakers een middel voor advies. Wij kunnen de dashboards periodiek aanvullen met nieuwe data, maar organisaties kunnen nieuwe informatie ook zelf invoeren en (bij)sturen aan de hand van inzichten. Toegenomen datavolwassenheid van organisaties is een prettige bijvangst van dit traject.

De plussen

  • Bruikbare managementinformatie
  • Zelf (bij)sturen op data
  • Datavolwassenheid
Terug

Wil je meer weten?