Scroll

VASTGOED-
STURING BEGINT
BIJ INZICHT
EN OVERZICHT.

Vastgoedsturing begint bij inzicht en overzicht, dat verzorgen wij door je data op orde te brengen, te analyseren en te visualiseren.

Maar met kwalitatieve data alleen ben je er nog niet. Met onze kennis over vastgoed zorgen we voor de analyse en interpretatie van de data. Dit is voor ons het fundament voor strategische vastgoedbeslissingen op pand- en portefeuilleniveau. Daarnaast ben je dan in staat om beter beleid te ontwikkelen, te sturen én te verantwoorden. Van reactieve naar proactieve vastgoedsturing.

 • Data op orde brengen

  Dataverzameling, vastgoedadministratie structuren, validatie van data, datakoppeling (systemen en dataniveaus gelijk trekken) + open data toevoegen op wijk- en buurtniveau.

 • Inzicht en overzicht visualiseren

  Specifieke dashboards en rapportages zoals bijvoorbeeld factsheet per object, contractmanagement, kostprijsdekkende huur analyse, hold/sell analyse, benchmarking.

 • Vastgoedsturing

  Bepalen van KPI’s, analyseren van de vastgoedportefeuille, onderbouwing van beleidsbeslissingen en investeringsbeslissingen op objectniveau of het uitwerken van de vastgoedstrategie voor de portefeuille.

 • Door onze vastgoedachtergrond, rekenkracht en kennis van data analyse -en visualisatie helpen wij jou om je vastgoedportefeuille te optimaliseren. Wij bieden je handvatten die je nodig hebt voor het nemen van gefundeerde investeringsbesluiten en voor het ontwikkelen, sturen én verantwoorden van je beleid.

  Voordelen

  • Valide vastgoeddata als fundament
  • Laagdrempelig beginnen kan
  • Inzicht en overzicht
  • Betere analyse en betere besluitvorming
  • Van reactief naar proactief sturen op doelen
  • Efficiënte inzet van de vastgoedportefeuille

  Rondmakers geeft
  antwoord op vragen als:

  • 1 Wat zijn de werkelijke exploitatiekosten per pand en op portefeuilleniveau?
  • 2 Kan ik op vastgoed bezuinigen?
  • 3 Sluit de vastgoedportefeuille nog aan bij de strategische (beleids)doelen?
  • 4 Hoe kan ik de vastgoedportefeuille optimaliseren?
  • 5 Zijn onze voorzieningen toereikend voor de toekomst?

  Wij hebben
  gewerkt voor

  Wij werken vooral voor (semi-)overheden maar ook cliënten uit de corporate wereld weten ons goed te vinden.

  Geïnteresseerd in
  vastgoedsturing?