Scroll

VASTGOED-
STURING BEGINT
BIJ INZICHT
EN OVERZICHT.

Vastgoedsturing begint bij inzicht en overzicht, dat verzorgen wij door je data op orde te brengen, te analyseren en te visualiseren.

Met data alleen ben je er nog niet. Met onze kennis over vastgoed zorgen we voor de analyse en interpretatie van de data. Dit is voor ons het fundament voor strategische vastgoedbeslissingen op pand- en portefeuilleniveau. Daarnaast ben je dan in staat om beter beleid te ontwikkelen, te sturen én te verantwoorden. Van reactieve naar proactieve vastgoedsturing.

 • Data op orde brengen

  Dataverzameling, vastgoedadministratie structuren, validatie van data, datakoppeling (systemen en dataniveaus gelijk trekken) + open data toevoegen op wijk- en buurtniveau.

 • Inzicht en overzicht visualiseren

  Specifieke dashboards en rapportages, bij voorbeeld factsheet per object, contractmanagement, kostprijsdekkende huur analyse, hold/sell analyse, benchmarking.

 • Vastgoedsturing

  Bepalen van KPI’s, analyseren van de vastgoedportefeuille, onderbouwing van beleidsbeslissingen en investeringsbeslissingen op objectniveau of het uitwerken van de vastgoedstrategie voor de portefeuille.

 • Het dashboard

  Door jouw data met open databronnen te koppelen maken wij jouw vastgoedportefeuille inzichtelijk. Wij kiezen hierbij bewust voor Microsoft Power BI; flexibele Business Intelligence software. Hierbinnen richten we dashboards in die antwoord geven op jouw specifieke vragen, bijvoorbeeld over kostprijsdekkende huur, de risico’s van leegstand, de prestaties van jouw vastgoed ten opzichte van de markt en mogelijke scenario’s voor huur, verkoop, en herontwikkeling. Het is mogelijk om deze dashboards ook bij jou te implementeren. Hiermee heb je snel een kostenbesparend en laagdrempelig rapportagesysteem dat uitsluitend data toont die je nodig hebt.

  Voordelen

  • Valide vastgoeddata als fundament
  • Laagdrempelig beginnen is mogelijk
  • Inzicht en overzicht
  • Betere analyse en betere besluitvorming
  • Van reactief naar proactief sturen op doelen
  • Efficiënte inzet van de vastgoedportefeuille

  Rondmakers geeft
  antwoord op vragen als:

  • 1 Wat zijn de werkelijke exploitatiekosten per pand en op portefeuilleniveau?
  • 2 Kunnen wij op ons vastgoed bezuinigen?
  • 3 Sluit onze vastgoedportefeuille nog aan bij de strategische (beleids)doelen?
  • 4 Hoe kunnen wij onze vastgoedportefeuille optimaliseren?
  • 5 Zijn onze voorzieningen toereikend voor de toekomst?

  Wij hebben
  gewerkt voor

  Wij werken vooral voor (semi-)overheden maar ook cliënten uit de corporate wereld weten ons goed te vinden.

  Geïnteresseerd in
  vastgoedsturing?