Proactief sturen op de vastgoedportefeuille

Voor maatschappelijke organisaties zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en zorginstellingen is vastgoed geen core business. Het vastgoed dient het maatschappelijk doel en de vaak omvangrijke vastgoedportefeuilles moeten hierbij continu aansluiten. Het is essentieel om daar sturing aan te geven, wat leidt tot strategische vraagstukken over meerjarenplannen, besparingspotentieel, ruimtegebruik en verduurzaming. Om deze strategische vraagstukken te beantwoorden, is grip op de vastgoedportefeuille een vereiste. Op object- en portefeuilleniveau is inzicht en overzicht nodig op het gebied van onder andere financiën, onderhoud, contracten en duurzaamheid.

Vastgoedinformatie is een uitdaging
Wij zien helaas dat benodigde vastgoedinformatie veelal niet (direct) beschikbaar of op orde is. Laat staan dat het zich op hetzelfde (object)niveau bevindt. De vastgoedinformatie is verspreid over diverse afdelingen, diverse systemen en lijsten en er bestaat veelal geen rechtstreekse koppeling. Dit bemoeilijkt de beantwoording van strategische vastgoedvraagstukken, maakt proactieve vastgoedsturing onmogelijk. Hier ligt een flinke uitdaging.

Hoe begin je met vastgoedsturing?
Het antwoord hierop klinkt simpel: gewoon beginnen! De basis van inzicht en overzicht is allereerst een lijst met vastgoedobjecten op gebouwniveau. Kies een peildatum van de vastgoedinformatie, haal dit per object op en breng de informatie zo nodig op het juiste (object)niveau. Hierdoor ontstaat een ‘foto’ van de portefeuille en objecten waarmee al veel vragen beantwoord kunnen worden. Ook wordt hierdoor duidelijk welke vastgoedinformatie nog niet op orde is, zodat je acties kunt ondernemen om dit op orde te krijgen. Vervolgens kun je dit inzicht en overzicht periodiek herijken of daadwerkelijk alle bronnen koppelen en van momentopname (foto) naar live inzicht gaan. Zo maken we proactieve vastgoedsturing mogelijk.

Hulp bij proactieve vastgoedsturing
Als vastgoedexpert hebben we ruime ervaring met het begeleiden van maatschappelijke organisaties van een reactieve naar proactieve vastgoedsturing. We snappen dat het voor maatschappelijke organisaties lastig is om inzicht en overzicht te krijgen, daarom brengen wij je data op orde. We analyseren en visualiseren de benodigde data in interactieve dashboards. Zo bouwen we samen aan een fundament voor strategische vastgoedbeslissingen op pand- en portefeuilleniveau. Zodat je vastgoedbeleid beter kunt ontwikkelen, sturen én verantwoorden.

Neem voor meer informatie over vastgoedsturing of een demo van onze dashboards vrijblijvend contact op met Matthijs Rozema of vul het contactformulier in.

Neem contact op

Contactformulier
juli 2023

Young Talent Event

Op 22 september 2023 organiseert Real Estate Club Groningen (RECG) wederom het Young Talent Event met als thema…

juni 2023

Onderzoek naar datagedreven vastgoedmanagement

Op welke wijze kan Rondmakers datagedreven strategisch vastgoedmanagement voor onderwijshuisvesting verbeteren? Deze vraag stond centraal in het afstudeeronderzoek van Bas…

mei 2023

ADG en Draaijer Group bundelen krachten

Draaijer Group – en alle labels die hieronder vallen, waaronder Rondmakers – worden overgenomen door ADG dienstengroep. Door de overname…