RONDMAKERS

Alles in samenhang

Een locatie of een gebouw is altijd onderdeel van een groter geheel. Van een wijk, een stadsdeel, van een gemeenschap, en van een organisatiestrategie. Daarom kijkt de Rondmakers verder dan de aan- of verkoopdeal, we begeleiden het hele proces eromheen. Dat wat er nodig is om tot een goede prijs, een duurzaam gebruik en een succesvolle invulling te komen.

Meer waarde zonder extra risico

Een doordachte aan- of verkoopstrategie levert meer op op de lange termijn – als bijdrage aan de organisatiedoelstellingen bijvoorbeeld. Maar ook op het moment van verkoop kunnen we een hogere waarde realiseren door de potentie van een locatie in kaart te brengen. Een doorkijk naar de mogelijkheden voor gebruik, (her)ontwikkeling en maatschappelijk belang toont wat een object werkelijk op kan brengen. En dus mag kosten.

Transparantie en focus

Voor deze totale en strategische aanpak bundelt nieuwkomer de Rondmakers de krachten met het erkende draaijer+partners. Ook brengen oprichters Tjeerd de Haan en Sander Kusters zelf de nodige praktijkkennis mee. Beiden hebben hun ervaring met name opgedaan voor gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen. Deze voorliefde voor opdrachten met maatschappelijke relevantie kenmerkt de Rondmakers. Net als integere, transparante verkoopprocessen, zodat elke stap verantwoord kan worden aan alle in- en externe stakeholders.