Dashboard Vastgoedsturing Gemeente Zaltbommel

Probleemstelling

De Gemeente Zaltbommel heeft een vastgoedportefeuille met objecten van verschillende aard. Deze sportfaciliteiten, dorpshuizen, bibliotheken en overige opstallen worden ingezet om de beleidsdoelstellingen van de gemeente te realiseren. Om het beheer van dit maatschappelijk vastgoed efficiënter in te kunnen richten, is behoefte aan meer inzicht en overzicht in de portefeuille.

Aanpak

Diverse gegevens over de objecten zijn verzameld bij verschillende bronhouders binnen de gemeente. Deze gegevens zijn op objectniveau gekoppeld en opgeslagen in een masterbestand. Samen met de gemeente is een ontwerp voor het dashboard gemaakt dat later is aangescherpt. Het dashboard is zo opgebouwd dat in de toekomst door de gemeente zelf aanpassingen en aanvullingen kunnen worden gedaan.

Resultaat

Laagdrempelig en interactief dashboard in Microsoft Power BI dat de gemeente voorziet van de benodigde managementinformatie over haar maatschappelijk vastgoed.

Meer weten over dit project?

Bas vertelt je er graag meer over.