Dashboard Vastgoedsturing RVKO

Probleemstelling

De RVKO – Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs – is een van de grootste besturen voor het primair onderwijs in Nederland. Met ruim 110 gebouwen heeft RVKO een omvangrijke en diverse portefeuille. Voor het opstellen van een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) bestond de behoefte aan inzicht en overzicht.  

Aanpak

De vastgoedportefeuille is inzichtelijk gemaakt samen met de toekomstige ruimtevraag. Hiervoor is vastgoeddata opgehaald bij verschillende disciplines binnen de huisvestingsafdeling van RVKO zoals onderhoud, financiën en leerling prognoses. Deze data is vastgelegd op objectniveau in één masterbestand dat dienst doet als onderlegger voor het dashboard in Microsoft Power BI. Tot op heden draagt Rondmakers zorg voor de doorontwikkeling en het onderhoud van het dashboard. 

Ons zusterbedrijf Draaijer is optreden als adviseur die in samenspraak met het bestuur en afdelingen een Strategisch Huisvestingsplan (SHP) heeft opgesteld. Daarbij werd invulling gegeven aan het uitwerken van het visiedocument op vastgoed & huisvesting, procesaanpak voor het te ontwikkelen (ver)nieuwbouw onderwijshuisvesting en organisatiestructuur. 

Resultaat

Interactief dashboard dat inzicht geeft in de match tussen de eigen vastgoedportefeuille en (toekomstige) ruimtebehoefte 

Meer weten over dit project?

Matthijs vertelt je er graag meer over.