Ondersteuning en advies huisvesting en onroerend goed

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wil professioneel ondersteund en geadviseerd worden op het gebied van huisvesting en onroerend goed. De doelstellingen moeten binnen de planning en met de beoogde kwaliteit worden behaald. LSA, ExploitatiePartners en Rondmakers zijn in 2024 een langdurige samenwerking aan gegaan voor strategisch advies en begeleiding in vastgoed en huisvesting.

Integrale benadering

De VRR is verantwoordelijk voor de veiligheid op het gebied van ambulancezorg, brandweerzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding & risicobeheersing en is altijd alert op maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties die vertaald moeten worden naar zorg en veiligheid. Om deze uitdaging integraal aan te pakken, heeft de VRR de handen ineen geslagen met drie bedrijven uit de Draaijer Group: LSA, ExploitatiePartners en Rondmakers.

De duurzaamheidsambitie van de VRR is om in 2040 een klimaatneutrale en circulaire organisatie te zijn. Om dit doel te bereiken wordt duurzaamheid als thema proactief benaderd.

Resultaat

  • Inzicht en overzicht in de vastgoedportefeuille
  • Strategisch huisvestingsbeleid
  • Langdurige samenwerking

Meer weten over dit project?

Neem gerust contact op met Tjeerd