Dashboard Vastgoedsturing Gemeente De Fryske Marren

Probleemstelling

Gemeente De Fryske Marren had behoefte aan een nieuw, breed gedragen IHP voor haar primair en voortgezet onderwijs. Op basis daarvan wil zij proactief, planmatig en integraal investeren in haar 36 onderwijsgebouwen. Voor het opstellen van het IHP bestond de behoefte aan managementinformatie over de onderwijsportefeuille.  

Aanpak

De vastgoedportefeuille is inzichtelijk gemaakt samen met de toekomstige ruimtevraag. Hiervoor is vastgoeddata opgehaald bij verschillende disciplines binnen de gemeente. Waaronder gegevens over onderhoud, duurzaamheid, financiën en leerling prognoses. De data is vastgelegd op objectniveau in één masterbestand. Zo vormt het masterbestand de onderlegger voor het dashboard in Microsoft Power BI. Door verschillende filtermogelijkheden en KPI’s toe te passen, beschikt de gemeente over een interne benchmark van prestaties van de gebouwen.  

Ons zusterbedrijf Draaijer heeft de gemeente ondersteund bij het nieuw te ontwikkelen IHP, een langetermijnplanning voor onderwijshuisvesting en de aanvraagsystematiek voor bekostiging en bouwheerschap.  

Resultaat

Interactief dashboard dat inzicht geeft in de match tussen de eigen vastgoedportefeuille en (toekomstige) ruimtebehoefte

Meer weten over dit project?

Matthijs vertelt je er graag meer over.