Hoge verkoopopbrengst
en nieuwe invulling
van het landgoed

Het acht hectare grote Landgoed Endegeest, met daarop een kasteel en diverse opstallen, ligt in de gemeente Oegstgeest. Jarenlang was het landgoed in gebruik door GGZ Rivierduinen. De verkoop van Landgoed Endegeest was een gezamenlijke opgave van gemeente Leiden en GGZ Rivierduinen. Rondmakers heeft het gehele landgoed inclusief kasteel en opstallen succesvol verkocht naar volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Probleemstelling

Naast dat partijen een zo hoog mogelijke opbrengst wilden genereren bij verkoop was een goede nieuwe invulling voor het gebied van groot belang. In dit project stonden wij voor een aantal interessante uitdagingen: 

De bestemming
De gehele locatie had een maatschappelijke bestemming. Dit beperkte de het aantal potentiële kopers.  

 

 

 

De toekomstige ontwikkeling
De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van Oegstgeest. Verkoop aan een derde zou mogelijk een negatieve uitwerking hebben op de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Hierover maakte de gemeente Oegstgeest zicht zorgen.  

De eigendomssituatie
De gronden waren door de gemeente Leiden uitgegeven in erfpacht aan Rivierduinen. Het kasteel was in eigendom van de gemeente Leiden en de overige opstallen in eigendom van Rivierduinen. Het landgoed zou als geheel verkocht worden. Hoe zou men tot een eerlijke verdeling van de opbrengsten komen?  

Aanpak

Rondmakers is van mening dat samenwerking bij dit soort complexe vraagstukken de sleutel is voor het behalen van succes. De vraag die vooraf beantwoordt moet worden is: ‘wat is een succesvolle verkoop?’. Door het organiseren van verschillende workshops met de diverse stakeholders hebben we de verkoopdoelen gedefinieerd. Vervolgens hebben we met elkaar vastgesteld wanneer wij de verkoop als succesvol konden bestempelen. Uit deze workshops zijn de volgende oplossingsrichtingen voortgekomen, die hebben geleidt tot een optimalisatie van het aanbod en daarmee de opbrengst voor beide opdrachtgevers: 

 De bestemming en de toekomstige ontwikkeling 

Om een hogere financiële opbrengst te verkrijgen en de courantheid te verhogen was een ruimere bestemming voor het landgoed wenselijk. Doordat de gemeente Oegstgeest vooral een goede invulling wilde en het risico op leegstand ook erkende, is besloten om een ambitiedocument op te stellen voor het gebied waarbij de locatie ook als kantoor dienst kon doen.  

De eigendomssituatie 

Om tot een eerlijke verdeling van de opbrengsten te komen is het complex getaxeerd in de huidige staat waarbij de taxateur onderscheid maakte in de eigendomssituatie. Hieruit kwam een verdeelsleutel naar voren. Deze verdeelsleutel is gehanteerd op de uiteindelijke bieding. 

Resultaat

De locatie is uiteindelijk ruim boven de getaxeerd waarde verkocht waarbij de toekomst en invulling van het landgoed zijn veiliggesteld. 

Geïnteresseerd in
transactiemanagement?

Meer weten over de verkoop
van complexe vastgoed opgaven?