Hoge verkoopopbrengst
en nieuwe invulling
van het landgoed

Het acht hectare grote Landgoed Endegeest, met daarop een kasteel en diverse opstallen, ligt in de gemeente Oegstgeest. Jarenlang was het landgoed in gebruik door GGZ Rivierduinen. De verkoop van Landgoed Endegeest was een gezamenlijke opgave van gemeente Leiden en GGZ Rivierduinen. Rondmakers heeft het gehele landgoed inclusief kasteel en opstallen succesvol verkocht naar volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Probleemstelling

De gemeente Alphen aan den Rijn had op korte termijn behoefte heeft aan een globale weergave van haar gebouwde vastgoedportefeuille, ten behoeve van interne communicatie.

Ons is gevraagd het volgende visueel weer te geven:

  • Een kaartweergave van objecten naar deelportefeuille voor de gehele gemeente en per kern (zeven kernen).
  • Een grafiekweergave van objecten naar deelportefeuille, object-typering en eigendomssituatie (in aantallen) voor de gehele gemeente en per kern.

Verkoop aan een derde zou mogelijk een negatieve uitwerking hebben op de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Hierover maakte de gemeente Oegstgeest zich zorgen.

De eigendomssituatie

De gronden waren door de gemeente Leiden uitgegeven in erfpacht aan Rivierduinen. Het kasteel was in eigendom van de gemeente Leiden en de overige opstallen in eigendom van Rivierduinen. Het landgoed zou als geheel verkocht worden. Hoe zou men tot een eerlijke verdeling van de opbrengsten komen?

Aanpak

Samenwerking bij dit soort complexe vraagstukken is de sleutel voor het behalen van succes. De vraag die vooraf beantwoord moet worden is: ‘Wat is een succesvolle verkoop?’. Tijdens verschillende workshops met de diverse stakeholders hebben wij samen de verkoopdoelen gedefinieerd en vastgesteld wanneer wij de verkoop als succesvol konden bestempelen.
Uit deze workshops zijn de volgende oplossingsrichtingen voortgekomen, die hebben geleid tot optimalisatie van het aanbod en daarmee de opbrengst voor beide opdrachtgevers:

1: De bestemming en de toekomstige ontwikkeling

Om de courantheid te verhogen en een hogere financiële opbrengst te realiseren was een ruimere bestemming voor het landgoed wenselijk. De gemeente Oegstgeest erkende het risico op leegstand en wilde vooral een goede invulling. Besloten werd een ambitiedocument op te stellen voor het gebied waarbij de locatie ook als kantoor dienst kon doen.

2: De eigendomssituatie

Om tot een eerlijke verdeling van de opbrengsten te komen is het complex getaxeerd in de huidige staat waarbij de taxateur onderscheid maakte in de eigendomssituatie. Hieruit volgde een verdeelsleutel die toegepast is op de uiteindelijke bieding.

 

Resultaat

De locatie is uiteindelijk ruim boven de getaxeerde waarde verkocht waarbij de toekomst en invulling van Landgoed Endegeest zijn veiliggesteld.

Geïnteresseerd in
transactiemanagement?

Meer weten over de verkoop
van complexe vastgoed opgaven?