Openbare verkoop onroerend goed overheden

Uitspraak Hoge Raad grondverkoop

Overheden mogen niet langer zonder motivatie onroerend goed verkopen in een onderhands proces. Dat oordeelde de Hoge Raad op 26 november 2021 in de Didam-zaak. Marktpartijen krijgen gelijke kansen op het verwerven van een locatie door deel te nemen aan een openbaar verkoopproces. Clairfort Advocaten Mediators & Projectjuristen geeft op haar website een uitgebreide uiteenzetting van deze casus.

Het feit dat verkopen van onroerend goed vanaf nu middels een openbare verkoop aan de markt moet worden aangeboden, hoeft voor gemeenten niet nadelig te zijn. Het creëren van een ‘level playing field’ biedt juist kansen. Open en transparant handelen verkleint immers de kans op het mislopen van geïnteresseerde marktpartijen. Ook kunnen gemeenten kaders opstellen en criteria meegeven voor toekomstig gebruik of stedenbouwkundige randvoorwaarden. Hiermee wordt gestuurd op een juiste balans tussen financieel én maatschappelijk rendement, precies zoals de opdrachtgever dit wenst. Bij Rondmakers noemen we dat waardecreatie en dat is precies waar wij goed in zijn.

Wij helpen je graag om locaties volgens de juiste procedures op de markt te zetten waarbij wij maximale waardecreatie voor jou behalen. Als vastgoedexpert voor maatschappelijke organisaties hebben we ruime ervaring met het opstellen en begeleiden van soortgelijke tenders. Lees hierover meer in onze gerelateerde cases:

Neem contact op

Contactformulier
"Wij helpen je graag om locaties volgens de juiste procedures op de markt te zetten waarbij wij maximale waardecreatie voor jou behalen." Tjeerd de Haan, Directeur
Rondmakers
juli 2023

Young Talent Event

Op 22 september 2023 organiseert Real Estate Club Groningen (RECG) wederom het Young Talent Event met als thema…

juni 2023

Onderzoek naar datagedreven vastgoedmanagement

Op welke wijze kan Rondmakers datagedreven strategisch vastgoedmanagement voor onderwijshuisvesting verbeteren? Deze vraag stond centraal in het afstudeeronderzoek van Bas…

mei 2023

ADG en Draaijer Group bundelen krachten

Draaijer Group – en alle labels die hieronder vallen, waaronder Rondmakers – worden overgenomen door ADG dienstengroep. Door de overname…